Visie

Verstandig omspringen met afval wordt steeds belangrijker. We kunnen hier veel meer toe bijdragen dan we denken. Daarom helpt Thornex organisaties om meer economische en ecologische winst te halen uit hun afvalbeheer. Op die manier willen we de planeet beter achter laten dan dat we ze gekregen hebben.

Waar kunt u op rekenen?

Betrokkenheid

Bij elke opdracht trachten we alle stakeholders te betrekken van bij de start. Zo creëren we draagvlak en verankeren we de resultaten van ons werk op een duurzame manier in uw organisatie.

“No nonsense” aanpak

We zijn zakelijk en werken resultaatsgericht. We schrijven korte, krachtige rapporten en komen snel to the point. Complexe zaken leggen we uit in eenvoudige woorden.

Gedrevenheid

Ons werk is onze passie. We zijn enthousiast en vinden het fijn om samen te werken aan nieuwe uitdagingen. We zijn gefocust, gemotiveerd en hebben de juiste spirit.

Creativiteit

Een blik van een buitenstaander kan verhelderend werken. We brengen innovatie en creativiteit binnen in uw organisatie. We stellen evidenties in vraag, met begrip voor de bestaande situaties. Op die manier creëren we meerwaarde als externe partij.

Reacties gesloten